Våra vänner pollinatörerna

Insekter som humlor och bin är bärodlarens trogna medarbetare och vänner. Ska bären bli fina och välutvecklade krävs nämligen bra pollinering i blomningen.Så här går det till

Startskottet för att bär som jordgubbar, hallon och blåbär ska bildas är att pollen flyttas från blommornas ståndare till pistillens märke. Det är ett jobb som vi behöver de pollinerande insekternas hjälp med. Pollenkornen gror på märket och växer ner genom pistillen med pollenslangar. Målet är att befrukta fröämnen som finns i fruktämnet i botten av blomman. Ju fler fröämnen som blir befruktade desto fler frön utvecklas och med varje frö ökar storleken på bäret. Det är därför vi talar om god eller mindre god pollinering. Med hög andel pollinerade fröämnen blir bären stora, jämna och vackra. Framför allt jordgubbar kan få konstig form vid dålig pollinering.

Det bärblommorna lockar insekterna med är mat – nektar och pollen. Särskilt blåbär, vinbär och hallon är värdefulla näringskällor för pollinatörer.

Humla i kantnepeta.

Humlor är effektiva pollinatörer som kan bära mycket pollen. De har också en speciell vibrationsteknik för att få loss extra mycket pollen från blommorna. Humlor hör även till de pollinatörer som ger sig ut tidigast på våren. Redan vid +5°C börjar de flyga vilket är värdefullt för alla tidigblommande växter. Många vilda humlearter är aktiva med pollinering i våra bärodlingar. Till tidig odling i tunnlar och växthus köper odlare dessutom ofta in humlebon. Under sommaren finns det som regel tillräckligt med vilda pollinatörer.

Bi i jordgubbsblomma.

Bin finns av många slag. Bara av solitärbin finns mer än 250 arter i Sverige. Det är honor som lever ensamma. Många bygger bon i marken, andra bor i olika typer av håligheter. Solitärbin hör tillsammans med humlorna till de viktigaste pollinatörerna i odlingslandskapet, och det gäller även för bären. Att solitärbin vaknar tidigt på våren gör dem särskilt värdefulla för växter med tidig blomning. På samma gång är de tidigblommande växterna viktiga näringsställen för solitärbin, som behöver mat när de vaknat. Honungsbin, som börjar flyga lite senare, är också förnämliga pollinatörer, inte minst i hallonodling.

Blomfluga i maskros.

Blomflugor, och även andra flugarter, bidrar till pollinering. De är bland annat viktiga pollinatörer i jordgubbar från mitt på sommaren och framåt.

Foto: HIR Skåne