Om svensk bärodling

Svenska konsumenter vill ha svenskodlade bär. Det är vi bärodlare väldigt glada över. Tack vare våra kunders förtroende och uppskattning kan svensk bärodling växa, utvecklas och blomstra.ALLT MER SVENSKA BÄR

Vi producerar allt mer bär här i Sverige. Vi förlänger den svenska bärsäsongen och ökar skördarna med hjälp av ny teknik, nya sorter och nya planttyper. Även arealen vi odlar bär på ökar.

Jordgubbar är det bär vi odlar överlägset mest av. År 2015 producerade professionella svenska bärodlare 16 800 ton jordgubbar. När det är högsäsong för svenska jordgubbar dominerar de marknaden. Under resten av året importerar vi en del, men på årsbasis är ändå 70 procent av de färska jordgubbar som säljs i Sverige svenskodlade.

Hallon är den näst viktigaste kulturen för svenska bärodlare. Ungefär 600 ton hallon skördas per år i svenska odlingar.

OLIKA TEKNIKER – ALLTID MED OMSORG

OLIKA TEKNIKER – ALLTID MED OMSORG

Bär odlas huvudsakligen på friland men odlingen i plasttunnlar och växthus ökar. I tunnlar och växthus odlar vi antingen i markjorden eller i behållare av olika slag med planteringsjord.

Fördelar med frilandsodling är att investeringskostnaden är relativt låg och att smaken på bären blir särskilt fin.

Fördelar med odling i växthus är att vi kan skörda under en längre tid och även odla sorter som inte lämpar sig för frilandsodling i vårt klimat. Tunnelodling ger inget skydd vintertid men ger möjlighet att förlänga odlingssäsongen. I växthus och tunnlar skyddas bären mot regn och vind och blir därför särskilt välutvecklade och vackra. Hållbarheten är också snäppet bättre än för frilandsodlade bär, tack vare att de ömtåliga blommorna aldrig får regnvatten på sig.

I tunnlar och växthus får plantorna optimala klimatmässiga förutsättningar. Vi ger dem också precis vad de behöver när det gäller vatten och näring i varje utvecklingsstadium, vilket även gäller för frilandsodlingar med gödselvattning. Därför blir skördarna betydligt högre per planta och arealenhet i den här typen av avancerade odlingssystem än i odlingar som bedrivs på mer traditionellt sätt. De avancerade systemen är dock kostsamma och kräver särskild kunskap och passning. Det finns inte utrymme för misstag och låga skördar.

En fördel med att inte odla i markjorden är att vi då kan odla under obegränsad tid på samma plats, eftersom vi byter ut jorden regelbundet. Det innebär också att vi slipper flytta tunnlar och bevattningssystem. Bärodling kräver annars väl genomtänkta växtföljder för att plantorna ska hålla sig friska. Något som kan vara problematiskt arealmässigt för gårdar som främst är inriktade på att odla just bär.

För närvarande finns det ungefär 100 hektar bärodling i tunnlar och växthus i Sverige, varav 20 hektar är hallon och resten jordgubbar. Cirka 70 procent av de svenska bären kommer från vanlig odling på friland.